Już po raz dwudziesty czwarty Urząd Miejski w Brodnicy aktywnie włącza się do ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2017”, która odbędzie się w dniach 15 – 17 września 2017 r. pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”.

Urząd Miejski w Brodnicy wzorem lat ubiegłych wyposaży szkoły i przedszkola w zestawy do sprzątania, a Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zorganizuje wywóz zebranych odpadów.

Chcąc zadbać o nasze miasto zwracamy się z prośbą do mieszkańców o podawanie informacji na temat lokalizacji zaśmieconych terenów znajdujących się w naszym mieście.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w „Sprzątaniu Świata”.

Informacji o akcji udziela Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy, pok. 308, tel. 56 49 30 335.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: www.naszaziemia.pl.