Burmistrz Brodnicy - Jarosław Radacz, dyrektor Muzeum w Brodnicy - Marian Marciniak prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum - Tadeusz Lewandowski mają zaszczyt zaprosić na prelekcję dra Kazimierza Pospiesznego pt. „Zamek krzyżacki w Malborku i zamki "klasyczne" w Prusach w późnym średniowieczu - idea krucjat a architektura”, która odbędzie się w piątek, 15 września 2017 r. o godz. 18.30 w Pałacu Anny Wazówny.

Prelekcja dotyczyć będzie zamków konwentualnych, rozumianych szerzej, jako monumentalne budowle obronne z wielkimi oknami, w których treści symboliczne, jak idea krucjatowa, wysunięte zostały na pierwszy plan. Najlepszym przykładem tego rodzaju budowli jest zamek wielkiego mistrza w Malborku oraz "klasyczne", regularne zamki komturskie, zbudowane w Prusach krzyżackich w XIV w., takie jak w Brodnicy.

Zadanie dofinansowane ze środków Gminy Miasta Brodnica.