W związku z tragicznymi w skutkach nawałnicami, które przeszły przez Polskę, Brodnica nie pozostaje obojętna na potrzeby ludzi zamieszkujących tereny dotknięte żywiołem.

Na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Brodnicy, Burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz zaproponuje radnym uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Czersk na usuwanie skutków nawałnicy. Po przyjęciu uchwały pomoc finansowa, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Brodnicy na rok 2017, w wysokości 50.000,00 zł. Podjęcie przez radnych uchwały umożliwi Burmistrzowi Brodnicy zawarcie umowy z Gminą Czersk w pow. chojnickim na dofinansowanie kosztów odbudowy i naprawy zniszczeń wywołanych nawałnicą.

3 września 2017 roku o godz. 17.00 w Brodnicki Domu Kultury odbędzie się również koncert charytatywny z udziałem Ryszarda Rynkowskiego. Pieniądze zebrane podczas koncertu przekazane zostaną Gminie Brusy. Organizatorem koncertu są Burmistrz Brodnicy, parafia pw. Jezusa Miłosiernego w Brodnicy oraz Rycerze Kolumba.

Szczegółowe informacje nt. koncertu wkrótce.

Urząd Miejski Brodnica