Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

Komitet Rewitalizacji stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą burmistrza.

Konsultacje potrwają  od 28.07.2017 r. r. do 27.08.2017 r.

W tym czasie zapraszamy Państwa do wyrażenia swoich opinii/uwag w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji  poprzez formularz konsultacji. Wszystkie dokumenty dostępne są w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy oraz na stronie www.brodnica.pl w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.brodnica.pl/index.php?type%3D4%26name%3Dbt29%26func%3Dselectsite%26value%255B0%255D%3D225043

Zapraszamy także do udziału w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się 21.08.2017 r. o godz. 17.00 w Pałacu Anny Wazówny, ul. Zamkowa 1 w Brodnicy.

Urząd Miejski Brodnica