W związku z przystąpieniem Gminy Miasta  Brodnicy do „Kujawsko-Pomorskiego Programu Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” informujemy o możliwości bezpłatnego wykonania powyższych badań.  Program skierowany jest do mężczyzn w wieku 65-74 lata, palących papierosy, będących mieszkańcami województwa kujawsko-pomorskiego.

Cele programu:
- zwiększenie wczesnej wykrywalności tętniaka aorty brzusznej,
- zmniejszenie śmiertelności związanej z pękniętym tętniakiem aorty brzusznej,
- zmniejszenie  śmiertelności związanej z operacją naprawczą tętniaka aorty brzusznej,
- zwiększenie wiedzy mieszkańców regionu na temat tętniaka aorty brzusznej i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem palenia tytoniu.

Załącznik: Lista realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Kujawsko-Pomorski Program Badań Przesiewowych w Kierunku Tętniaka Aorty Brzusznej” w zakresie przeprowadzania badań przesiewowych (USG aorty brzusznej) - 2017 r.

Program finansowany jest ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Urząd Miejski Brodnica