19 czerwca 2017 r. o godz. 14.30 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy odbędzie się VI sesja Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy, z następującym porządkiem obrad:


Otwarcie sesji.
Stwierdzenie kworum.
Przyjęcie porządku obrad.
Wybór osoby odpowiedzialnej za sporządzenie protokołu z Sesji.
Przyjęcie protokołu z V Sesji Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy.
Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Młodzieżowej Rady za okres od 15.03.2017 r. do 18.06.2017 r.
Wnioski i zapytania radnych.
Zamknięcie VI Sesji Młodzieżowej Rady Konsultacyjnej Miasta Brodnicy.

Urząd Miejski Brodnica