Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, za dobrze zrealizowany, proinwestycyjny budżet 2016 r. burmistrz Brodnicy Jarosław Radacz otrzymał od radnych absolutorium. Oznacza to, że publiczne pieniądze w naszym mieście są według większości radnych wydawane w sposób prawidłowy.

Absolutorium to przyjęcie przez Radę sprawozdania burmistrza z realizacji ubiegłorocznego budżetu i stwierdzenie prawidłowości wydawania publicznych pieniędzy przez burmistrza. Pozytywną opinię w tej sprawie wydała Regionalna Izba Obrachunkowa, zastrzeżeń też nie miała Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej.

W uzasadnieniu do uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej czytamy m.in. że:
Rada Miejska zatwierdziła budżet na 2016 r. po stronie dochodów w wysokości 85.775.000 zł i po stronie wydatków w wysokości 84.011.000 zł, czyli z planowaną
nadwyżką budżetową w kwocie 1.764.000 zł.
W wyniku zmian dokonanych w budżecie w ciągu roku budżet na dzień 31 grudnia 2016 r. wyniósł:
po stronie dochodów 107.691.408,05 zł,
po stronie wydatków 104.976.475,05 zł,
planowaną nadwyżką 2.714.933,00 zł.
Wskazano przeznaczenie nadwyżki budżetowej.

Urząd Miejski Brodnica