Muzeum w Brodnicy oprócz działalności wystawienniczej i naukowo-badawczej, prowadzi różnorodne formy działalności edukacyjno-popularyzatorskiej.

Jest gospodarzem obiektów muzealnych na terenie naszego miasta. To placówka gromadząca, przechowująca, konserwująca i udostępniająca zbiory z różnych dziedzin. Od 2008 r. w dzierżawionym od Urzędu Miejskiego w Brodnicy budynku przy ul. Kamionka 17, zgromadziło ponad 134 tysiące muzealiów z dziedziny historycznej, archeologicznej, przyrodniczej oraz etnograficznej.
Zapraszamy do obejrzenia filmu o brodnickich muzealiach.

Urząd Miejski Brodnica