Drwęca to jedna z najbardziej urokliwych rzek w naszym kraju.

W 1961 roku Drwęca uzyskała status rezerwatu i została objęta na całej długości ochroną, jest najdłuższym rezerwatem ichtiologicznym w Polsce! Drwęca i jej dorzecze objęte jest krajowym programem restytucji ryb wędrownych. Rzeka ze względu na swoje położenie jest korytarzem migracyjnym i rozprzestrzeniania się wielu gatunków fauny i flory między Doliną Wisły a Pojezierzem Mazurskim. Dolina rzeki Drwęcy została objęta programem Natura 2000. Niestety, w Dolinie Drwęcy obserwuje się stopniową dewastację przyrody i wzrost zaśmiecenia stałymi odpadami komunalnymi. Wiele śmieci zalega w strefie przybrzeżnej i na dnie rzeki. Najwięcej zanieczyszczeń kumuluje się w sąsiedztwie osiedli i gospodarstw domowych. Tym bardziej cieszą podejmowane w ostatnich latach różne inicjatywy oczyszczania rzeki i Doliny Drwęcy. W tym roku Fundacja Life Promotion z Warszawy w partnerstwie z samorządami: miasta Brodnicy i gminy Brodnica organizuje akcję sprzątania rzeki Drwęcy na wyznaczonych odcinakach. Akcję poprzedził audyt i dokumentacja poziomu zanieczyszczenia rzeki. Rzekę i Dolinę Drwęcy na terenie miasta i gminy Brodnica sprzątać będziemy w sobotę, 22 kwietnia. - Chcemy zdążyć przed wiosenną, szybką wegetacją roślin i przed długim weekendem majowym, kiedy to Drwęca jest oblegana przez kajakarzy – mówi Marcin Jodłowski z Fundacji Life Promotion. Akcję zaczynamy o godz. 9 rano na Przystani Kajakowej na Zakolu Drwęcy odprawą a kończymy około godz. 12.30 dla młodzieży i dzieci. Dorośli uczestnicy kończą sprzątanie o godz. 13.30-14.30. Na koniec władze samorządowe przygotowały dla wolontariuszy posiłek. Brodnickie PGK zapewni sprawny odbiór śmieci i wyznaczy miejsca na terenie miasta i gminy w pobliży Doliny Drwęcy, gdzie wolontariusze mają zostawiać worki ze śmieciami. Natomiast Fundacja zapewnia: pozyskanie wolontariuszy, kajaki, worki i rękawiczki dla wolontariuszy oraz bosaki teleskopowe. Zapraszamy do wiosennego sprzątania Doliny Drwęcy wszystkie osoby ekologicznie wrażliwe, lokalne fundacje i stowarzyszenia, wędkarzy i oczywiście mieszkańców miast i gmin, przez które przepływa rzeka Drwęcy.

Urząd Miejski Brodnica