Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich, którego Brodnica jest członkiem ogłosiło konkurs ”Granty 2017”.


Tematy konkursu obowiązujące w tym roku:

1. Depresja.

2. Zdrowie w każdym wieku.

3. Zdrowie i środowisko.

Miasta i gminy – członkowie Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich, jednostki organizacyjne im podległe oraz działające na terenie tych miast i gmin podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie kierujące się osiągnięciem zysku mogą otrzymywać dofinansowanie w ramach konkursu „Granty Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich”.

Regulamin i wniosek konkursowy dostępne są na stronie internetowej urzędu w zakładce „Zdrowie i Pomoc Społeczna” http://www.brodnica.miasto.biz/strona-872-granty_2017.html

Urząd Miejski Brodnica