Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy zaprasza na bezpłatne szkolenia na temat zasad i kryteriów wyboru operacji w ramach LSR oraz rozliczania operacji. Szkolenia odbędą się w dniach 27-29 marca 2017 r. w CES Bonum ul. Gajdy 3 w Brodnicy. Zgłoszenia udziału przyjmowane są pod nr tel. 733 866 444 lub adresem e -mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 22.03.2017 r. do godz. 15:30.


Szkolenia odbędą się według poniższego harmonogramu:

27.03.2017 r. w godz. 12:00-18:00, nt. zasad, kryteriów wyboru operacji w ramach LSR,

28.03.2017 r. w godz. 12:00-18:00, nt. zasad, kryteriów wyboru operacji w ramach LSR,

29.03.2017 r. w godz. 12:00-18:00, nt. rozliczenia operacji w ramach LSR.

Zakres tematyczny szkolenia w dniach 27 i 28.03.2017 r. obejmuje m.in.:

- Tryb grantowy i konkursowy naboru wniosków.

- Kryteria oceny projektu.

- Procedura oceny i wyboru projektów do dofinansowania.

- Preferowane grupy docelowe.

- Podstawowe zasady kwalifikowalności wydatków.

- Kwalifikowalność podatku VAT.

- Wkład własny w projekcie.

- Analiza potrzeb i celów w projekcie

- Wskaźniki produktu i rezultatu.

Zakres tematyczny szkolenia w dniu 29.03.2017 r. obejmuje m.in.:

- Warunki umowy o dofinansowanie operacji.

- Ponoszenie i dokumentowanie kosztów/wydatków.

- Wkład pieniężny i niepieniężny (dokumentowanie).

- Ogólne zasady rozliczania operacji.

- Rozliczanie wkładu niepieniężnego.

- Omówienie wniosku o płatność oraz załączników.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Urząd Miejski Brodnica