Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Leona Krysińskiego, byłego burmistrza Brodnicy, człowieka zaangażowanego na rzecz rozwoju Brodnicy i Ziemi Michałowskiej. Zmarł 26 lutego 2017 r.


Leon Krysiński od września 1986 r. do 1990 r. pełnił funkcję naczelnika miasta Brodnicy, w latach 1998-2002 piastował urząd burmistrza miasta. Wieloletni radny Rady Miejskiej w Brodnicy.

Leon Krysiński wykazał szczególną dbałość o rozwój gospodarczy miasta. W 1988 r. zainicjował budowę miejskiej oczyszczalni ścieków. Przyczynił się do wprowadzenia segregacji odpadów na terenie miasta oraz wprowadzenia zasad zrównoważonego rozwoju, dzięki czemu miasto uzyskało w 2000 r. Znak Promocyjny „Zielone Płuca Polski”. W 1986 r. aranżował i rozpoczął budowę najnowocześniejszego miejskiego kompleksu szkolnego, obecnego Zespołu Szkół nr 1.

Burmistrz Leon Krysiński wykazał troskę o ochronę obiektów i zespołów zabytkowych. W 2000 r. doprowadził do odnowienia Parku Chopina, za co miasto zdobyło Medal Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za najlepiej utrzymany park miejski.

Działania Leona Krysińskiego były również widoczne na szerszej płaszczyźnie regionu kujawsko-pomorskiego. Od 1998 r. jako przewodniczący Związku Gmin Północnego Mazowsza kontynuował działania związane z doprowadzeniem gazu ziemnego do 35 gmin województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.

Pasją Leona Krysińskiego była praca socjalna. W 1990 r. doprowadził do skutku realizację idei utworzenia Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy, którego był wieloletnim dyrektorem. Tworzył także filię DPS w Grodzicznie oraz w Golubiu-Dobrzyniu.

W 1999 r. patronował powstaniu Rady Koordynacyjnej Związków i Stowarzyszeń, doprowadzając do porozumienia ponad podziałami i współpracy związków kombatanckich z regionu brodnickiego.

Zaangażowanie Leona Krysińskiego w życie regionu kujawsko-pomorskiego oraz jego działania i postawa przynosząca wiele korzyści społecznych, stanowią wzór godny naśladowania. Jego zasługi położone w służbie społeczeństwu Ziemi Michałowskiej zostały uznane przez prezydenta RP nadaniem Krzyża Oficerskiego Orderu Odrodzenia Polski.

Panie Leonie, pozostajesz w naszej pamięci jako Człowiek Zasłużony dla naszego miasta i jego mieszkańców.

Jarosław Radacz Burmistrz Brodnicy