W związku z informacjami o dużych zanieczyszczeniach powietrza oraz licznymi pytaniami mieszkańców o jakość powietrza na terenie naszego miasta, Burmistrz Brodnicy wyposażył Straż Miejską w odpowiedni miernik do sprawdzania stężenia szkodliwych dla człowieka pyłów PM 2,5 i PM 10.

Straż Miejska codziennie sprawdzać będzie jakość powietrza na brodnickich osiedlach i przekazywać informacje mieszkańcom Brodnicy na stronie: [KLIKNIJ]

Istnieje również możliwość indywidualnego zgłaszania przeprowadzenia kontroli na wskazanej posesji. Taki wniosek należy kierować bezpośrednio do Straży Miejskiej w Brodnicy.

Urząd Miejski Brodnica