Rozstrzygnięto konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Miasta Brodnicy w roku 2017. Na wsparcie realizacji zadania przeznaczono z budżetu Miasta Brodnicy na rok 2017 środki finansowe w wysokości 805 000,00 zł.


Środki przeznaczone zostaną na realizację poniższych zadań:
1) Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz udział we współzawodnictwie sportowym.
2) Szkolenie sportowe seniorów oraz udział we współzawodnictwie sportowym.
3) Organizacja na terenie miasta Brodnicy otwartych dla mieszkańców imprez sportowych lub sportowo-rekreacyjnych.
Na ogłoszony przez burmistrza Brodnicy konkurs wpłynęło 31 ofert.
W załączeniu konkursowe oferty organizacji pozarządowych oraz wysokość przyznanego dofinansowania.

Urząd Miejski Brodnica