W związku z Zarządzeniem Nr 348/2016 Burmistrza Brodnicy z dnia 18 listopada 2016 r., w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w sferze ochrony zwierząt, w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w roku 2017 informujemy, iż dotację na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt w kwocie 180 000 zł przyznano Towarzystwu Ochrony Praw Zwierząt z siedzibą w Brodnicy przy ul. Ustronie 20 b.


Urząd Miejski Brodnica