Burmistrz Brodnicy ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zajęć środowiskowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z programem profilaktyczno-wychowawczym w Brodnicy w 2017 roku.


Na wsparcie realizacji zadania przeznacza się z budżetu Miasta Brodnicy na rok 2017 środki finansowe w wysokości 120 000 zł. Zajęcia powinny być realizowane w godzinach pozalekcyjnych minimum dwie godziny zegarowe dziennie od poniedziałku do piątku, nie mniej niż 180 dni w roku. Program pracy powinien zawierać elementy programu profilaktyczno-wychowawczego dostosowanego do wieku uczniów. Dzieci objęte programem muszą otrzymywać jeden posiłek w trakcie prowadzenia zajęć. Oferty składać można do 4 stycznia 2017 roku. Wybór ofert nastąpi w ciągu 14 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Treść zarządzenia i załącznika zarządzenia znaleźć można na stronie BiP Urzędu Miejskiego w Brodnicy [KLIKNIJ TUTAJ]

Urząd Miejski