„Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim” to pilotażowy program Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który samorząd realizuje do końca grudnia 2016 r.

Adresatami programu są osoby w wieku powyżej 65 roku życia, które mieszkają na terenie województwa kujawsko-pomorskiego i znajdują się w grupie ryzyka. Są to mieszkańcy województwa, którzy leczą się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej. Nabór osób do szczepień przeprowadzają wybrani w drodze konkursu ofert realizatorzy:

• Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grucie
• Przychodnia Lecznice CITOMED Sp. z o.o. w Toruniu
• Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
• Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
• Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Toruniu
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie

- Na szczepienie pacjent musi zgłosić się z zaświadczeniem o stwierdzonym rozpoznaniu przewlekłego nieżytu oskrzeli i dychawicy oskrzelowej. Jednocześnie informuję, że w 2017 r. program będzie realizowany przy współudziale samorządów terytorialnych - informuje Hanna Osińska, kierownik Biura Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Urząd Miejski Brodnica