Informujemy, że istnieje możliwość pobrania wniosku o wydanie Brodnickiej Karty Seniora w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brodnicy ul. Kamionka 23 – pokój 101 oraz ze strony internetowej urzędu: www.brodnica.miasto.biz w zakładce Zdrowie i Pomoc Społeczna - Brodnicka Karta Seniora.

O Brodnicką Kartę Seniora mogą ubiegać się mieszkańcy Brodnicy, którzy ukończyli 60 lat.

W dalszym ciągu zapraszamy także do współpracy podmioty gospodarcze, które wyrażą chęć przystąpienia do Programu Brodnickiej Karty Seniora w roli Partnerów. Naszym celem jest stworzenie jak najszerszej oferty promocyjnej dla osób starszych poprzez zaangażowanie jednostek reprezentujących szeroki wachlarz różnorakich usług. Partnerzy zyskują prestiż oraz prawo do posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Brodnicką Kartę Seniora” co daje szansę na pozyskanie nowej grupy stałych klientów oraz zyskanie opinii miejsca przyjaznego osobom starszym. W celu dołączenia do Programu należy przekazać do tut. urzędu wypełnioną „Deklarację przystąpienia do Programu Brodnicka Karta Seniora” (do pobrania w urzędzie pok. 101 oraz na str. intern. urzędu w zakładce Zdrowie i Pomoc Społeczna - Brodnicka Karta Seniora).

Oprac.: Hanna Osińska / UM Brodnica