Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego EKODOM - dofinansowanie zadań z zakresu termomodernizacji i OZE (Odnawialne Źródła Energii) realizowanych przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe.


Wnioski należy składać w sekretariacie WFOŚiGW w Toruniu od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 15:00 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu ul. Fredry 8, 87-100 Toruń do wyczerpania budżetu programu, jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2017 r. do godziny 15:00.

Programem objęte są niżej wymienione przedsięwzięcia realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, przez osoby fizyczne na potrzeby mieszkaniowe:

a) zadania termomodernizacyjne: docieplenie przegród zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana źródła ciepła wraz z modernizacją instalacji;
b) montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych o mocy do 300 kW wraz z instalacją;
c) montaż instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW.;
d) montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 40 kW.

Pomoc finansowa udzielana jest w formie preferencyjnej pożyczki częściowo umarzalnej. Wypłata pożyczki nastąpi po zakończeniu realizacji zadania na podstawie faktur i protokołu odbioru.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://www.wfosigw.torun.pl/aktualnosc-203-program_ekodom.html

źródło: WFOŚiGW w Toruniu