Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą:" Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Miasta Brodnicy w 2016 r."

Celem otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (przeciwdziałanie narkomanii) jest:
- zapobieganie i ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych szczególnie przez młodzież,
- poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego osób zagrożonych narkomanią,
- kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków,
- promocja postaw prozdrowotnych,
- rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z używaniem narkotyków,
- zapobieganie rozwojowi uzależnienia jako zjawiska społecznego ,
- zwiększanie dostępności pomocy w sytuacjach kryzysowych związanych z używaniem narkotyków w wymiarze indywidualnym.

Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Brodnicy na rok 2016 środki finansowe w wysokości 10 000 zł.

Termin składania ofert upływa 20 czerwca 2016 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy - BIP - „konkurs ofert" lub można je otrzymać w Urzędzie Miejskim (pok. 101).

Urząd Miejski Brodnica