Czy nowi ludzie pojawiają się na stanowiskach szefów miejskich spółek, okaże się w czerwcu br. W związku z wygaśnięciem kadencji Burmistrz Brodnicy ogłasza konkursy na prezesów spółek: Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Brodnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Nowych prezesów wybiorą Rady Nadzorcze spółek. Rada Nadzorcza ustala nie więcej niż trzech najlepszych kandydatów uszeregowanych kolejno według spełnienia przez nich wymagań w zakresie kwalifikacji, wiedzy, doświadczenia zawodowego i predyspozycji niezbędnych do zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu. Po konsultacji wyników konkursu z Burmistrzem Brodnicy jako organem zarządzającym właściciela Spółki, Rada Nadzorcza wyłania kandydata na Prezesa Zarządu spośród kandydatów. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyska co najmniej 150 pkt. Rada Nadzorcza unieważni konkurs bez wyboru żadnego z kandydatów, w tym przypadku zostanie ogłoszony kolejny konkurs. Szczegółowe informacje na temat konkursów zamieszczone zostały na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy www.brodnica.pl, na portalu www.pracuj.pl oraz na stronach internetowych spółek.

Urząd Miejski Brodnica