Gotowa jest wieloletnia koncepcja rozwoju dróg rowerowych na terenie Brodnicy. To dobra wiadomość dla mieszkańców oraz turystów poruszających się rowerami. Dokument przedstawia istniejącą infrastrukturę oraz projekt ścieżek rowerowych. Łącznie zakłada 13 tras dla rowerzystów o długości prawie 15 km.

„Koncepcja przeszła konsultacje z zarządami dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych znajdujących się na terenie Brodnicy, gdzie na dzień dzisiejszy została wstępnie zaakceptowana” - informuje Radosław Zakrzewski Dyrektor Wydziału Gospodarki Miejskiej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Brodnicy

Koncepcję przygotowało Biuro Inżynierii Drogowej z Bydgoszczy. Głównym celem było stworzenie spójnej infrastruktury rowerowej, poprawa bezpieczeństwa rowerzystów, zapewnienie odpowiedniego komfortu jazdy rowerem oraz stworzenie atrakcyjnych tras rowerowych o przeznaczeniu rekreacyjnym na terenie naszego miasta.

„Ciekawą ścieżką rekreacyjną będzie zapewne ciąg rowerowy wzdłuż rzeki Drwęcy, zaczynający się przy ruinach zamku krzyżackiego, biegnący przez poligon, a kończący się przy al. Piłsudskiego” - mówi Paweł Szczuraszek z Biura Inżynierii Drogowej s. c.

Równie ciekawy jest ciąg rowerowy wzdłuż wałów przeciwpowodziowych prowadzący do Lasku Miejskiego. W dokumencie znalazła się również ścieżka wzdłuż ul. Kolejowej, Sikorskiego, Lidzbarskiej, czy też odcinek łączący ścieżkę rowerową do Zbiczna z istniejącą ścieżką na trasie przemysłowej w kierunku Warszawy.

Wszystkie ścieżki pieszo-rowerowe oraz rowerowe na terenie Brodnicy zostały zaplanowane tak, by rowerzysta mógł poruszać się bezpiecznie w każdym kierunku naszego miasta.

21 kwietnia w Pałacu Anny Wazówny dokument został poddany pod konsultacje społeczne. Zainteresowane osoby mogły przekazać swoje uwagi jego autorom.
Koncepcja ścieżek rowerowych dostępna jest również na stronie Urzędu Miejskiego w Brodnicy w zakładce „Konsultacje społeczne”. (http://www.brodnica.miasto.biz/strona-792-wieloletnia_koncepcja_rozwoju_drog.html)

„Jesteśmy otwarci na wszelkie uwagi od mieszkańców Brodnicy. Koncepcja będzie dostępna przez miesiąc na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, gdzie będzie można także przekazywać swoje uwagi. Nam również zależy na tym, by opracowana koncepcja była jak najbardziej optymalna i dopasowana do potrzeb rowerzystów naszego miasta” - mówi Jarosław Radacz Burmistrz Brodnicy

Urząd Miejski Brodnica