Burmistrz Brodnicy ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji dla zadania p.n. ,,Rewitalizacja zielonych płuc miasta Brodnicy’’.

Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące wspólnie, o ile spełnią warunki określone w regulaminie. Ocena prac konkursowych będzie dokonywana w oparciu o część graficzną i część opisową pracy konkursowej. Prace konkursowe będą oceniane według następujących kryteriów: a) atrakcyjność idei programu oraz koncepcji zagospodarowania terenu oraz uwzględnienie historii i tradycji miejsca, funkcjonalność, spójność i walory estetyczne kompozycji zieleni, rozwiązań przestrzennych – 60%, W ramach tego kryterium oceniane będzie: zgodność koncepcji z założeniami i celami konkursu, atrakcyjność i trafność proponowanych rozwiązań zagospodarowania terenu, funkcjonalność i walory estetyczne rozwiązań przestrzennych; b) cena za prace projektowe – 30%. W ramach tego kryterium oceniane będzie: wykazany przez Uczestnika Konkursu koszt wykonania przez niego dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysu inwestorskiego. c) nowe technologie energooszczędne i rozwiązania proekologiczne – 10 %. Wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica, pok. 211 do dnia 31 marca 2016 r. do godz. 12:00. Prace konkursowe uczestnicy zakwalifikowani do udziału w konkursie winni złożyć do dnia 16 maja 2016 r. do godziny 12:00 – na adres - jak wyżej wniosek. Regulamin Konkursu wraz z załącznikami jest udostępniony na stronie internetowej Organizatora Konkursu pod adresem bip.brodnica.pl Uprawniony do kontaktów z Uczestnikami konkursu jest Joanna Kilian, tel. (56) 4930620, faks: (56)4930826, e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Urząd Miejski Brodnica