O Mieszku I i przyjęciu chrztu przez Polskę na lekcjach w Muzeum w Brodnicy.

Chrzest Polski 966 W związku z przypadającą w 2016 r. tysiąc pięćdziesiątą rocznicą przyjęcia chrztu przez Mieszka I. Muzeum w Brodnicy proponuje cykl lekcji muzealnych w trakcie których omawiane będą następujące zagadnienia: 1. Święta - pogańskie czy chrześcijańskie? Elementy pogańskie w chrześcijaństwie. 2. Początki chrześcijaństwa w regionie brodnickim na podstawie wyników badań archeologicznych. Zajęcia prowadzone będą w terminie od 15.03.2016 r.do 29.04.2016 r. Koszt uczestnictwa w zajęciach wynosi 40 zł od grupy (w tym: 45 min. zajęć i zwiedzanie zamku). Prowadzone zajęcia mają na celu zwiększenie świadomości Polaków na temat roli i znaczenia chrztu Polski jako jednego z najważniejszych wydarzeń w historii państwowości polskiej oraz jego wpływu na kształt współczesnej Polski. Do każdego rodzaju i tematu zajęć dobierane są stosowne metody dydaktyczne (praca z rekwizytem, dyskusja, itp.), odpowiednie dla danej grupy wiekowej. Zajęcia poszerzają wiedzę, rozwijają umiejętności, ale też budują postawy i przekonania. W sprawie tematu nr 1 prosimy o kontakt z prowadzącym zajęcia: Bartoszem Markuszewskim, pod nr tel.695 394 636. W sprawie tematu nr 2 prosimy o kontakt z prowadzącą zajęcia: Agnieszką Markowską pod nr tel. 796 736 066.

Urząd Miejski Brodnica