Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy informuje swoich odbiorców że, od 1 stycznia 2016r. zmienia się cena 1 m3 wody i ścieków z 7,19 zł/m3 brutto na 7,92 zł/m3 brutto.

Wobec wielu zapytań odnośnie sposobu rozliczania należności na przełomie roku wyjaśniamy że, system rozlicza proporcjonalnie zużycie wody i ścieków, przykładowo:

Jeżeli poprzedni odczyt był np.: 11 grudnia 2015r. a kolejny nastąpi 10 stycznia 2016r. (okres 30 dni) i zużycie wyniesie 12 m3 to program rozliczy zużycie proporcjonalnie 20 dni po starej cenie tj. 8 m3 po 7,19 zł i 10 dni po nowej cenie tj. 4 m3 po 7,92 zł.

Informujemy także, że zawsze istnieje możliwość podania stanu wodomierza telefonicznie 56 49 11 222 lub przez Internet za pośrednictwem strony www.brodnica.net zakładka stan wodomierzy.

Przypominamy również że, w okresie zimowym istnieje konieczność odpowiedniego zabezpieczenia wewnętrznych instalacji przed zamarznięciem, głównie w pomieszczeniach nie ogrzewanych wraz z wykonaniem izolacji cieplnej na wodomierzach, w sposób umożliwiający dokonanie odczytów wskazań wodomierzy. Prosimy także o zwrócenie szczególnej uwagi, aby w pomieszczeniach w których zlokalizowane są wodomierze, nie zostawiać otwartych okien i drzwi.

źródło: MPWiK