Wzrost liczby ludności, a co za tym idzie większe zużycie wody, jest główną przyczyną powstawania coraz większej ilości ścieków.

Wytwarzane przez nas ścieki trafiają do oczyszczalni, gdzie muszą być oczyszczone i zneutralizowane. W Brodnicy i pobliskich miejscowościach rocznie powstaje ok. 9 tys. ton osadów i materiałów strukturalnych w stanie surowym, które są wynikiem procesów biologicznych oczyszczania ścieków. Zachodzą one m. in. dzięki mikroorganizmom, bakteriom, oraz orzęskom.

Rolnicze wykorzystanie osadów
Obecnie MPWiK całość odwodnionego osadu kieruje do kompostowni, dalej do wykorzystania rolniczego. Już niebawem jednak ma to się zmienić.

Nowoczesne sposoby usuwania osadów
W brodnickich wodociągach zakończono budowę dwu nowoczesnych suszarni. Suszarnie jak sama nazwa wskazuje, będą osuszać wytworzony w oczyszczalni osad za pomocą energii słonecznej, instalacji kolektorów słonecznych oraz pompy ciepła. Instalacja pozwala na osuszenie 30% wytworzonych w miejskim przedsiębiorstwie osadów.

„Suszarnie mają przede wszystkim za zadanie zmniejszyć ilości osadów, a co za tym idzie zniwelować wydzielany przez nie zapach tak przykry dla pobliskich mieszkańców” - mówi Henryk Zdunkowski prezes MPWiK w Brodnicy

Urządzenia pozwolą wysuszyć osad czynny do ok. 90% suchej masy i tak wysuszony osad będzie można w przyszłości spalić. Na obecną chwilę celem jest wysuszenie osadu do mniejszej zawartości suchej masy i w dalszym ciągu kompostowanie i rolnicze wykorzystanie.

Dofinansowanie z Unii Europejskiej
Koszt inwestycji wyniósł ponad 8 mln. zł. Spora część to środki unijne. Wartość projektu to 8.989.139,26 zł, dotacja ze środków Unii Europejskiej 5.081.113,88zł, pozostałe koszty to środki własne MPWiK w Brodnicy.

Źródło: Urząd Miejski w Brodnicy