Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy informuje, że termin składania ankiet został wydłużony do 30 listopada 2015 r.

Badanie ankietowe, prowadzone jest w związku z przygotowywaną przez Stowarzyszenie Lokalną Strategią Rozwoju, która służyć ma wdrażaniu działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu społeczności lokalnej. Dokument ten umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne z przeznaczeniem na rozwój lokalny.

Ankieta pomoże określić  rzeczywiste problemy z jakimi powinniśmy się zmierzyć w Brodnicy.

Poza wersją elektroniczną ankiety jest ona dostępna w wersji papierowej w biurze LGD Miasta Brodnicy. Ponadto prowadzone będą również badania ankietowe przez ankieterów na terenie Brodnicy.

Link do ankiety: https://docs.google.com/forms/d/1sv3tfzdFjJe2cHeYNsygvY5b9OmDRIJOlcmLriieTOw/viewform

Źródło: Urząd Miejski w Brodnicy