Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy od lat zajmuje się szeroko pojętą pomocą osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  Od niedawna zmianie uległy kwoty kryterium dochodowego w przyznawaniu pomocy społecznej jak i świadczeń rodzinnych.

Zmiany w kryteriach dochodowych
W ustawie o pomocy społecznej od 1 października 2015r., kwota kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 542zł. Dla osoby w rodzinie 456zł. Natomiast w świadczeniach rodzinnych od 1 listopada 2015r. kryterium dochodowe wynosi 674zł. Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje nt. nowo wprowadzonych zmian w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy przy ul. Ustronie 2.

Świadczenia dla potrzebujących
W ramach pomocy społecznej osobom uprawnionym przysługują świadczenia pieniężne i niepieniężne. Świadczenia pieniężne to zasiłek stały, w niektórych przypadkach zasiłek okresowy i celowy. W wyjątkowych sytuacjach, zwłaszcza losowych, przyznawany jest bez kryterium dochodowego zasiłek specjalny. Świadczenia niepieniężne to dożywianie dzieci w szkołach, usługa w domach pomocy społecznej, również świadczenie usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania świadczone przez opiekunki środowiskowe.

MOPS w liczbach
Z pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych w 2014 roku skorzystało łącznie 3 364 osoby. Po wprowadzeniu zmiany kwoty kryterium dochodowego ta liczba najprawdopodobniej wzrośnie. Łącznie na te zadania MOPS w ubiegłym roku wydał ok. 12 mln zł. Świadczenia z pomocy społecznej w znacznej części finansowane są z budżetu Gminy i Miasta Brodnicy, natomiast świadczenia rodzinne refundowane są w 100% z budżetu państwa. Cały budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na rok 2014 wyniósł ponad 17 mln zł. W ramach budżetu finansowane są nie tylko świadczenia wymienione wcześniej, ale także dodatki mieszkaniowe, stypendia szkolne, piecze zastępcze, dodatek energetyczny jak i również poradnictwo, które realizowane jest na ul. Św. Jakuba w dziale poradnictwa rodzinnego MOPS w Brodnicy.

Źródło: Urząd Miejski w Brodnicy