16 listopada br. odbył się odbiór techniczny kolejnego odcinka ścieżki rowerowej do Zbiczna.

Zakończono prace przy budowie ścieżki rowerowej z Brodnicy do Zbiczna na terenie miasta Brodnicy, tj. od torów kolejowych ,przy ul. Niskie Brodno  i Wczasowej- do „ Longinówki” . W czasie odbioru technicznego potwierdzono, że prace wykonano zgodnie z projektem i   sztuką budowlaną .
Obecnie do zakończenia inwestycji budowy ścieżki pozostał ostatni odcinek –na terenie gminy Zbiczno.

Starostwo Powiatowe w Brodnicy