W czasie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości wyróżnieni zostali zasłużeni mieszkańcy Brodnicy i powiatu brodnickiego.

10 listopada w pałacu Anny Wazówny w czasie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości starosta Piotr Boiński wraz z gospodarzami powiatu uhonorował :

 Medalami Pamiątkowymi  Ubi Concordia, Ibi Victoria :   
- księdza Prałata Seniora Bolesława Lichnerowicza - za wieloletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności powiatu brodnickiego;  działania, które przyczyniają się do kultywowania  wartości humanistycznych i patriotycznych   oraz narodowej historii i tradycji  ;  które aktywizują i integrują społeczność powiatu .
-  dr  Hannę Rutkowską-   za wieloletnią pracę na rzecz lokalnej społeczności powiatu brodnickiego ;   działania  w  brodnickim Zakładzie Pielęgnacyjno- Opiekuńczym , które przyczyniły się do rozwoju ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Wyróżnienie władz Powiatu Brodnickiego, sygnowane  przez  Romana Pytlasińskiego , przewodniczącego Rady Powiatu,         starostę Piotra Boińskiego i  wicestarostę Mariusza Kolonowskiego otrzymali :
- państwo Beata Grzybowska i Tomasz Siekierski- w roku jubileuszowym 25-lecia Firmy Multi za działania gospodarcze i  społeczne , które przyczyniają się do rozwoju  powiatu brodnickiego.

Statuetki Brodnicki Nenufar otrzymali:
-Agnieszka  Kowalska- prezes Stowarzyszenia „ Aktywna Gmina” w Bobrowie  - za wieloletnią pracę w dziedzinie kultury, popularyzację regionalnych tradycji i lokalnej historii, działania integrujące i aktywizujące mieszkańców  powiatu brodnickiego.
 - Ilona  Zwierzchlewska , nauczyciel dyplomowany I Liceum Ogólnokształcącego  w Brodnicy- za działania edukacyjne i kulturalne, które przyczyniają się do rozwoju szkoły i promocji powiatu brodnickiego.
- Józef Łupiński  , prezes Ludowego Zespołu Sportowego „ ROLKO” w Konojadach - za działalność społeczną, popularyzację sportu i zdrowego stylu życia w powiecie brodnickim

Listy gratulacyjne od władz Powiatu Brodnickiego otrzymali:
- Edward  Buler, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Świedziebni oraz Roman Kowalski, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbicznie - za
kultywowanie szlachetnych idei ochotniczej straży pożarnej oraz działania społeczne , które  integrują  środowisko lokalne w prospołecznych działaniach.

Źródło: Starostwo Powiatowe


Podczas uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości Wicewojewoda Kujawsko-Pomorski pani Elżbieta Rusielewicz wręczyła odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta RP pana Andrzeja Dudę.

Medal Złoty za Długoletnią Służbę otrzymały panie: DANUTA MALISZEWSKA, MARIA MEŁNICKA i REGINA MIŁOSZEWSKA.

Medal srebrny za Długoletnią Służbę nadano pani WIESŁAWIE WEIS,

Medal Brązowy pani JOANNIE KILIAN.

Burmistrz Brodnicy Statuetką Primus Inter Brodnicienses uhonorował firmę Multi pani Beaty Grzybowskiej i Tomasza Siekierskiego, obchodzącą w tym roku 25 lat swojej działalności.

Na wniosek dowódcy 4. Brodnickiego Pułku Chemicznego Medale Burmistrza Brodnicy otrzymali: mjr MARCIN PIWOWARCZYK,  mjr KRZYSZTOF PESTA, kpt. MAREK MARKUSZEWSKI,  mł. chor. KRZYSZTOF KUŁAKOWSKI, mł. chor. MICHAŁ WARDOWSKI, sierż. MAREK KOŁODZIEJSKI, szer. NATALIA SZYMBORSKA-SZMIDT, pani DOROTA MARKUSZEWSKA

Na wniosek MEDICUS KAMIŃSCY, GAWŁOWSCY SP. J. uhonorowano Medalem Burmistrza Brodnicy panią TERESĘ HEJNOWSKĄ.

Na wniosek Prezesa Przedsiębiorstwa Budowlanego KOM-BUD sp. z o.o. w Brodnicy uhonorowano Medalem Burmistrza Brodnicy panią BEATĘ SMAGA.


Źródło: Urząd Miasta w Brodnicy