Ruszyła III edycja certyfikacji „Organizacja sprawdzona”. Do 4 listopada br. można przesyłać zgłoszenia. Certyfikacja jest pomysłem na wyróżnienie tego co wartościowe i cenne w działalności społecznej, a także godne poparcia i naśladowania przez inne organizacje III sektora.

Certyfikat „Organizacja sprawdzona” to pomysł Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych na wyróżnianie tych stowarzyszeń i fundacji z  województwa, które prowadzą profesjonalną działalność pozarządową, a także zachęcają do niej innych i angażują się na rzecz III sektora. Certyfikat jest przyznawany przez Kapitułę powołaną przez Federację, w skład której wchodzą przedstawiciele sektora pozarządowego oraz publicznego i biznesu, a także w tym roku mieszkańcy naszego regionu.

Dotychczas wyróżnionych zostało 15 organizacji pozarządowych z województwa kujawsko-pomorskiego. Tegoroczna, już III edycja certyfikacji akcentuje przede wszystkim zaangażowanie w życie lokalnej społeczności oraz wolontariat w organizacjach. Procedura przyznawania certyfikatu pozostaje nadal nieskomplikowana: do 4 listopada 2015 roku należy przesłać do biura Federacji (mailem, faksem lub listem) wypełnioną "Część A ankiety certyfikatu". Dotyczy ona krótkiego opisu działalności Organizacji.

Z organizacjami, które prześlą zgłoszenia skontaktujemy się indywidualnie, aby umówić spotkanie przedstawicieli Kapituły Certyfikatu w siedzibie organizacji, podczas której wykorzystywana jest "Część B ankiety". Dogodny termin spotkania ustalany jest indywidualnie.

Podmioty wyróżnione certyfikatem jakości ‘Organizacja sprawdzona’ będą promowane przez Federację jako organizacje godne zaufania i współpracy z partnerami sektora publicznego, prywatnego i obywatelskiego.

Regulamin certyfikacji w 2015 roku oraz „część B ankiety” znaleźć można na stronie internetowej Federacji w zakładce „Certyfikujemy”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w certyfikacji!

Informacja: Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych