Podczas posiedzenia Rady Ministrów 6 października br. zdecydowano o włączeniu do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nowych, atrakcyjnych inwestycyjne gruntów.

Oprócz terenów prywatnych granicami Pomorskiej SSE objęte zostały również grunty publiczne, w tym 8,65 ha w Brodnicy stanowiących Brodnicki Park Przemysłowy USTRONIE – część wschodnią. W ramach PSSE inwestorzy korzystają z systemu zwolnień podatkowych, zgodnie z przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych. PSSE gwarantuje szybką, profesjonalną i życzliwą obsługę inwestora, doradztwo na każdym etapie negocjacji, a także po wejściu inwestora do Strefy. Władze miasta zabiegały o włączenie Brodnickiego Parku Przemysłowego do Strefy, bo inwestowanie firm na takich terenach daje im wymierne korzyści. PSSE ułatwia kooperowanie z firmami już działającymi na terenie Strefy, a także współpracuje z regionalnym otoczeniem gospodarczym, naukowym i kulturalnym. Przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na podstawie zezwolenia, przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu: określonych w zezwoleniu wydatków inwestycyjnych lub określonego w zezwoleniu poziomu zatrudnienia, przy czym dopuszczalną wielkość pomocy określa się jako iloczyn maksymalnej intensywności pomocy i wyższej kwoty kosztów: nowej inwestycji lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników. Pomoc publiczna w świetle aktualnych przepisów prawa to: • Wysokość wskaźnika intensywności pomocy publicznej dla województwa pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko - pomorskiego wynosi 35%, dla województwa wielkopolskiego: 25% • Dla małych i średnich przedsiębiorców wskaźnik ten wynosi odpowiednio: 55% i 45% (w woj. wielkopolskim: 45% i 35 %) Minimalna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi 100 tys. EUR przy zachowaniu warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 5 lat oraz 3 lat dla MSP. Udział własny przedsiębiorcy w nakładach związanych z nową inwestycją powinien wynosić co najmniej 25%. Dla wszystkich zainteresowanych inwestowaniem na terenach BPP zorganizowane zostanie 12 listopada o godz. 12.00 w sali 202 Urzędu Miejskiego w Brodnicy spotkanie z przedstawicielem Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zapraszamy.

Źródło: UM Brodnica