I Liceum Ogólnokształcące w Brodnicy znalazło się w gronie 16 szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski, które wezmą udział w projekcie "Akademia 3.0 - apki.org"

realizowanego dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
W ramach projektu otwartych zostanie 16 klubów Lab 3.0 zrzeszających grupy uczniów zainteresowanych programowaniem i tworzeniem aplikacji. Lab 3.0 będzie miejscem spotkań uczniów zainteresowanych nowymi technologiami ICT oraz aplikacjami mobilnymi. Uczniowie nie tylko będą uczestniczyć w szkoleniach prowadzonych przez edukatorów, ale także poznawać będą praktycznie zastosowanie umiejętności programistycznych, dzięki tworzeniu aplikacji. Wszystkie "laby" będą miały jednocześnie możliwość współpracy i wymieniania się wiedzą dzięki pierwszej w Polsce interaktywnej platformie do nauki programowania. Ponadto w ramach programu przeprowadzony zostanie konkurs na najlepszy projekt aplikacji webowej lub mobilnej. Zwycięska aplikacja otrzyma wsparcie mentorskie na dalsze rozwijanie aplikacji oraz nagrodę rzeczową w postaci tabletów.
Szkolnym koordynatorem projektu w I Liceum Ogólnokształcącym jest pan Arkadiusz Skalski - nauczyciel przedmiotów informatycznych.
Przy kwalifikacji do projektu brano pod uwagę dotychczasowe osiągnięcia szkół w projektach mających na celu podniesienie kompetencji uczniów w zakresie teorii oraz zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 W minionym roku szkolnym I LO  brało udział m.in. w programie IT-Szkoła. W ramach tego programu 18 uczniów I LO pod kierunkiem pana Arkadiusza Skalskiego zrealizowała w formie e-lerningowej ponad 1500 kursów w zakresie teorii oraz zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. Uczniowie brali również  udział w wykładach on-line jak i konkursach organizowanych w ramach programu. Ilość zrealizowanych kursów jak i wyniki z testów przeprowadzonych po zrealizowaniu kursów uplasowały szkołę na 9 miejscu wśród 531 szkół biorących udział w IV edycji ogólnopolskiego rankingu IT-Szkoła, oraz na 1 miejscu w województwie kujawsko-pomorskim.
W ramach programu IT-Szkoła Mateusz Kwaśniewski, uczeń klasy I c został laureatem ogólnopolskiego konkursu graficznego "Magia Świąt", organizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Nadesłanych zostało ponad 1890 prac. Jury dokonało oceny prac biorąc pod uwagę walory estetyczne, zbieżność ocenianych projektów z tematyką i celem konkursu, a także zastosowaną przez autorów technikę ich wykonania. Laureaci konkursu otrzymali nagrody w postaci smartfonów.
Gala podsumowująca IV edycję Rankingu IT-Szkoła odbędzie się 2 października 2015 roku w Warszawie przy ulicy Lewartowskiego 17. Wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Inauguracji Roku Akademickiego w Warszawskiej Wyższej Szkole Informatyki.