Brodnica została doceniona za konsekwentne wysiłki na rzecz wychowania kolejnego pokolenia trzeźwych, twórczy i odpowiedzialnych Polaków. „Złoty Cetyfikat” w XV edycji, akcji „Zachowaj trzeźwy umysł” to dowód, że Brodnica prawidłowo dba o promowanie zdrowego stylu życia i zachowań prospołecznych wśród dzieci i młodzieży.

„Zachowaj Trzeźwy Umysł” to realizowana od 2001r. ogólnopolska akcja podejmująca problem profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze). Celem kampanii jest promowanie konstruktywnych postaw, zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży zachowań prospołecznych  jako alternatywy wobec wielu patologii, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy. Projekt organizują Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych. Corocznie Gmina Miasta Brodnicy realizuje program w różnych formach. Do brodnickich szkół przekazywane są zestawy edukacyjne w postaci różnorodnych wydawnictw profilaktycznych adresowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli.

W ramach tegorocznej kampanii odbyło się sześć konkursów indywidualnych, w których laureatami zostali uczniowie szkół z Brodnicy. Z oferty skorzystali również nauczyciele poprzez udział w szkoleniu internetowym Akademii Profesjonalnego Nauczyciela dot. rozwiązywania konfliktów.

Honorowy patronat nad akcją objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Komenda Główna Policji.