Urząd Miejski w Brodnicy od lat wspiera brodnickich policjantów. W 2015r. brodnickiej komendzie Policji magistrat przekazał kwotę 40 tys. zł. na zakupu radiowozu oraz 20 tys. zł na dodatkowe patrole w okresie letnim.

Podczas uroczystości z okazji Święta Policji 27.07.2015r. w Pałacu Anny Wazówny na ręce komendanta, samorząd brodnicki przekazał również urządzenie do pomiaru współczynnika przepuszczalności światła w szybach pojazdu wraz z drukarką. Wartość urządzenia to ponad 4 tys zł.