Cykl bezpłatnych szkoleń czeka na przedsiębiorców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich. Szkolenia rozpoczynają się 29 lipca 2015 r.  w Brodnickim Domu Kultury. Na chętnych czekają jeszcze wolne miejsca.

Cykl szkoleń organizowany będzie w terminach:
- 29.07.2015 r. - 31.07.2015 r.
- 19.08.2015 r. - 21.08.2015 r.
- 09.09.2015 r. -€“ 11.09.2015 r.

Szkolenia pt. „Lato Funduszy Europejskich” , których organizatorem jest Fundacja Rozwoju Innowacji i Gospodarki współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013. Skierowane są do przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego.
Celem bezpłatnego szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę oraz umiejętności z zakresu unijnych programów pomocowych i samodzielnego przygotowania dokumentacji. Zapoznania z możliwościami uzyskania dofinansowania dla przedsiębiorstw w ramach Funduszy Europejskich z uwzględnieniem perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Zakres szkolenia:
Bezpłatny - 3 dniowy cykl szkoleniowy obejmujący część praktyczną i teoretyczną w zakresie m.in.:
- Programów Operacyjnych Krajowych i Regionalnych z ukierunkowaniem działań dla przedsiębiorstw
- Zasad aplikowania o dotacje i realizacji projektu
- Warsztatów dotyczących przygotowania wniosku, zarządzania nim oraz rozliczania

Uczestnik na zakończenie cyklu otrzyma certyfikat zdobytej wiedzy oraz gadżet.
Zapewniamy bezpłatny catering.
W załączeniu program szkoleń i formularz zgłoszeniowy.
Koordynator projektu „Lato Funduszy Europejskich”: Natalia Jastrzębowska, tel.: 726 290 009.