Burmistrz Brodnicy ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom pod nazwą:" Przeciwdziałanie narkomanii na terenie Miasta Brodnicy w 2015 r."

Celem  otwartego  konkursu  na  realizację  zadania  publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom (przeciwdziałanie narkomanii) jest:
- zapobieganie i ograniczenie zachowań ryzykownych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych szczególnie przez młodzież,
- poprawa funkcjonowania emocjonalnego i społecznego osób zagrożonych narkomanią,
- kształtowanie adekwatnych przekonań normatywnych dotyczących narkotyków,
- promocja postaw prozdrowotnych,
-  rozwiązywanie sytuacji kryzysowych związanych z używaniem narkotyków,
- zapobieganie rozwojowi uzależnienia jako zjawiska społecznego ,
-  zwiększanie  dostępności  pomocy  w sytuacjach  kryzysowych  związanych  z używaniem  narkotyków w wymiarze indywidualnym.
Na realizację zadania przeznacza się z budżetu Miasta Brodnicy na rok 2015 środki finansowe w wysokości 16 000 zł.
Termin składania ofert upływa 3 lipca 2015 r.
Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Brodnicy - BIP - „konkurs ofert" lub można je otrzymać w Urzędzie Miejskim (pok. 201).

Źródło: UM Brodnica