Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Brodnicy informuje, że została zakończona X edycja konkursu „Segreguj razem z nami” organizowanego przez Urząd Miejski w Brodnicy oraz Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Konkurs polegał na zbieraniu makulatury i plastikowych nakrętek, a jego celem było wskazanie młodym ludziom sposobów na ograniczanie ilości odpadów wytwarzanych w domu oraz aktywny udziału w działaniach na rzecz środowiska.
W konkursie brało udział 10 placówek oświatowych. Ogółem zebrano 32 735,75 kg makulatury i 1 965,40 kg nakrętek. Najwięcej makulatury, 7 881,45 kg zebrało Gimnazjum Nr 1 w Brodnicy zajmując tym samym I miejsce. Na II miejscu znalazło się Przedszkole Niepubliczne z siedzibą przy ul. Kamionka 16 w Brodnicy, z wynikiem 7 751 kg makulatury, natomiast miejsce III przypadło Szkole Podstawowej Nr 2, której uczniowie zebrali 5 709 kg makulatury. W zbiórce nakrętek zwycięzcą zostało Przedszkole im. Marii Konopnickiej, zbierając 508,35 kg.
Wyłoniono również laureatów indywidualnych z poszczególnych placówek tj. dzieci i młodzież, którzy zebrali największą ilość makulatury i nakrętek w skali szkoły lub przedszkola.
Wręczenie nagród odbędzie się 17.06.2015 r. w Pałacu Anny Wazówny, o godz. 10:00. Na laureatów i uczestników czekają atrakcyjne nagrody.

Źródło: UM Brodnica