Od wtorku do 27 maja 2015 r. włącznie potrwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Miasta Brodnicy na lata 2015-2022.

Projekt dokumentu jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Brodnicy w Biurze Projektów Europejskich (pokój 203), a także na stronie internetowej www.brodnica.pl, zakładka - Konsultacje społeczne.

Uwagi i opinie należy składać na formularzu konsultacji społecznych dostępnym w Biurze Projektów Europejskich oraz na stronie internetowej www.brodnica.pl, zakładka - Konsultacje społeczne.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu.

Wypełniony formularz można złożyć w dowolny sposób:

- on- line wypełniając formularz na stronie internetowej,

- złożyć osobiście w Biurze Projektów Europejskich Urzędu Miejskiego w Brodnicy

(pokój 203),

- listownie na adres: Urząd Miejski w Brodnicy, ul. Kamionka 23, 87-300 Brodnica.

Uwagi i wnioski przesłane po dniu 27 maja 2015 r. nie będą rozpatrywane.

Projekt do konsultacji

Formularz konsultacji

Źródło: UM Brodnica