28 kwietnia br. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brodnicy zakończyło kolejny etap wymiany parkomatów w Strefie Płatnego Parkowania w Brodnicy.

Cztery nowe parkomaty typu LOCOMAT P600s zastąpiły wysłużone urządzenia znajdujące się na ul. Stary Plac Szkolny, ul. Pocztowa, ul. Strzelecka oraz ul. Bazarowa. Dotychczasowe urządzenia były mocno wyeksploatowane, a ich utrzymanie z uwagi na przestarzałą technologię (wyprodukowano je w latach '90), było zbyt kosztowne. Koszt zakupu i montażu pojedynczego nowego urządzenia wyniósł 21.689,29 zł. Parkomaty objęte są czteroletnim okresem gwarancyjnym.Automaty do pobierania opłat na terenie brodnickiej Strefy Płatnego Parkowania są sukcesywnie wymieniane od 2013 r. Do tej pory wymieniono 10 takich urządzeń:

2013 r.:

- ul. Duży Rynek (2 szt.)

- Place Erazma Glicznera (1 szt.)

2014 r.:

- ul. Hallera (2 szt.)

- ul. Mały Rynek (1 szt.)

2015 r.:

- Stary Plac Szkolny (1 szt.)

- ul. Pocztowa (1 szt.)

- ul. Strzelecka (1 szt.)

- ul. Bazarowa (przy targowisku 1 szt.)

Nowe urządzenia oferują zakup biletów w systemie ciągłym 24/7 z przeniesieniem na następny dzień. Opłaty można uiszczać w bilonie o nominałach: 0,10zł; 0,20zł; 0,50zł; 1,00zł; 2,00zł; 5,00zł. Opłaty za postój można również dokonać poprzez urządzenia mobilne przy wykorzystaniu aplikacji moBilet. PGK Sp. z o. o. ma w planach wymianę kolejnych sześciu parkomatów w latach 2016 - 2017. Łącznie w brodnickiej Strefie Płatnego Parkowania działa 25 urządzeń do poboru opłat.

Urząd Miejski Brodnica