sołtys Franciszek Rybka

Franciszek Rybka od urodzenia (1926 rok) związany jest z miejscowością Bukowiec.

Okres II wojny światowej, jako 13 letni chłopak przepracował w niemieckim gospodarstwie rolnym. W roku 1967 mieszkańcy wsi obdarzyli Franciszka Rybkę zaufaniem i wybrali na funkcję sołtysa, którą sprawował przez 48 lat. Pełni również funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Bukowcu.

W roku 2011 otrzymał tytuł „Najdłużej pełniącego funkcję Sołtysa w województwie kujawsko-pomorskim”, oprócz tego tytułu posiada wiele odznaczeń m.in. Medal Honorowy im. Anny Wazówny oraz Medal Marszała Województwa Kujawsko – Pomorskiego „Unitas Durat Palatinatus Ciuaviano Pomeraraniensis” dla szczególnie zasłużonych przedstawicieli samorządu.

Przez 48 lat sprawowania swojej funkcji doprowadził swoimi działaniami m.in. do tego, że w latach 60- tych nastąpiła elektryfikacja wsi, w 1992 roku wieś podłączono do wodociągu, w roku 1995 założono linie telefoniczne,  powstała remiza strażacka, mieszkańcy wsi otrzymali do swojej dyspozycji świetlicę wiejską.

W chwilach wolnych Franciszek Rybka lubi śpiewać, jak sam mówi ”(…) śpiewam melodie z lat mojej młodości: walce, tanga i piosenki miłosne”. Lubi aktywność fizyczną i zawsze znajduje czas na rozmowy z najbliższymi oraz mieszkańcami wsi.

W związku z zakończeniem kadencji sołtysów, w dniu wczorajszym odbyło się w Bukowcu zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Po 48 latach sprawowania funkcji sołtysa, Franciszek Rybka nie zgłosił swojego akcesu do wzięcia udziału w wyborach. Mieszkańcy w głosowaniu wybrali na tę funkcje mieszkankę sołectwa Violettę Kowalską i nową Radę Sołecką, w skład której weszli: Katarzyna Richter, Marcin Kusiak, Ireneusz Góra, Jerzy  Ornowski i Piotr Szwajkowski.

- W związku z zakończeniem pełnienia przez Pana Franciszka Rybkę funkcji sołtysa wsi Bukowiec składam serdeczne podziękowania za wieloletnią współpracę. Niezmiernie się cieszę, że miałem osobiście okazję z Panem Franciszkiem pracować wówczas, gdy w trudnej roli sołtysa zabiegał o dobro Bukowca. Zaangażowanie i trud pracy na rzecz mieszkańców swojej wsi owocował wieloma sukcesami. Był także nagradzany rzeczą najcenniejszą i najtrudniejszą do pozyskania, mianowicie zaufaniem współmieszkańców. Dobre imię, którym się Pan Franciszek Rybka cieszy powodowało, że funkcję sołtysa sprawował przez 48 lat -“ powiedział podczas spotkania burmistrz Przemysław Górski.

Źródło: Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie