5 lutego 2015 r. o godz. 13.00 w Pałacu Anny Wazówny odbędzie się spotkanie, podczas którego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzyma Certyfikat Jakości CAL przyznany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej z siedzibą w Warszawie jako wyróżnienie za dotychczasową pracę oraz wdrażanie Modelu Organizowania Społeczności Lokalnej jako drogowskazu do pracy na kolejne lata.


Od marca 2014 r. Ośrodek przystąpił do sieci instytucji, które łączy wspólne aktywne i otwarte podejście do sprawy rozwoju społeczności lokalnej. Pracownicy MOPS- jako animatorzy społeczni, pobudzają i ożywiają lokalne społeczności, tworzą przestrzenie nowych relacji, więzi i partycypacji obywatelskiej dla lepszego rozwiązywania istniejących problemów i rozwoju lokalnego. W strukturze prężnie funkcjonuje Dział Poradnictwa Rodzinnego, a w nim Klub Aktywności Lokalnej oraz Brodnickie Centrum Wolontariatu, umożliwiające ożywienie i integrację społeczności lokalnej oraz działanie na rzecz mieszkańców przy wykorzystaniu ich potencjału. Liczne działania zostały docenione przez Komisję Certyfikacyjną CAL, która w styczniu podęła decyzję o wyróżnieniu nas drugim w naszym województwie Certyfikatem Jakości CAL.

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodnicy