18 niepełnosprawnych brodniczan będzie uczestniczyło w uroczystościach z okazji 20 lecia obchodów Wielkiej Gali Integracji.

Pozyskane przez miasto zaproszenia na tę uroczystość burmistrz Jarosław Radacz wręczy reprezentantom osób niepełnosprawnych zrzeszonym w trzech organizacjach pożytku publicznego  w Brodnicy.  Ogólnopolskie obchody pod honorowym patronatem Prezydenta Bronisława Komorowskiego odbędą się w Warszawie 6 listopada. Burmistrz przekaże bilety członkom Polskiego Związku Osób Niewidomych i Niedowidzących Koło w Brodnicy, członkiniom SON „ Od Nowa” w Brodnicy  i uczestnikom Warsztatu Terapii Zajęciowej. W tym roku Gala odbędzie się pod hasłem „ 20 lat minęło…”. Urząd zajął się także organizacją wyjazdu do Warszawy. Zbiórkę uczestników wyjazdu zaplanowano na godz. 12.30. w Magistracie.

Organizatorzy przygotowali dla gości Gali wiele atrakcji , koncertów i pokazów. Wręczone zostaną również nagrody dla instytucji oraz osób zasłużonych dla spraw osób niepełnosprawnych.  Urząd Miejski współpracuje z  Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych od sześciu lat. Ostatni raz brodniczanie uczestniczyli w Gali w 2009 r. Tegoroczny wyjazd jest szczególny ze względu na wyjątkowość obchodów i liczbę brodniczan , która będzie w niej uczestniczyła.

Źródło: Urząd Miejski w Brodnica