Radni na ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęli zaproponowane przez Burmistrza Brodnicy uchwały, które skutkują nie  wprowadzaniem podwyżek opłat i podatków na 2015 rok.

Jest to dobra wiadomość dla mieszkańców Brodnicy, Radni nie zdecydowali się na podniesienie w 2015 roku podatków od nieruchomości, środków transportu, opłaty targowej i taryf za wodę i ścieki.  Mimo dokonanych w ostatnim czasie zakupów taboru pasażerowie nie zapłacą więcej za podróżowanie komunikacją miejską.  Bez zmian pozostają obowiązujące od lipca 2013 roku opłaty za wywóz śmieci, gdyż stawki zaproponowane przez firmę, która wygrała przetarg, będą obowiązywać do końca 2015 roku.


Źródło: UM Brodnica