INFORMACJA BURMISTRZA BRODNICY z dnia 30.07.2014 r. w sprawie oferty partnerów Karty Dużej Rodziny


Burmistrz Brodnicy przypomina, że w związku z wejściem w życie dnia 16 czerwca 2014 r. Uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych istnieje możliwość przyznania rodzinom wielodzietnym Karty Dużej Rodziny. Karta będzie uprawniała do skorzystania z programu, który ma na celu promowanie modelu rodziny wielodzietnej, umacnianie jej m. in. poprzez zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży z rodzin wielodzietnych.

Rodziny, w których wychowuje się co najmniej troje dzieci mogą ubiegać się o przyznanie im Karty Dużej Rodziny. Po złożeniu wniosku, którego wzór można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Brodnicy, ul. Kamionka 23 pok. 101 (w wersji papierowej) oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2B (Dział Świadczeń Rodzinnych). Wersję elektroniczną wniosku zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Brodnicy w zakładce karta Dużej Rodziny. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Brodnicy pok. 101 i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodnicy, ul. Ustronie 2B. Informacje w formie elektronicznej są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w zakładce Wsparcie Dla Rodzin z Dziećmi oraz na stronach www.rodzina.gov.pl, w zakładce Duża rodzina, Partnerzy Karty Dużej Rodziny. Wykaz uprawnień przyznanych przez podmioty uczestniczące w programie, w miarę podpisywania umów z partnerami przystępującymi do programu, jest na bieżąco na tych stronach aktualizowany.


Burmistrz Brodnicy
Jarosław Radacz