Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Brodnicy Henryk Zdunkowski - Prezes MPWiK Sp. z o.o. poinformował o najbliższych pracach interwencyjnych jakie odbywać się będą na brodnickich ulicach.


Polegały będą one na wymianie głównych węzłów i przyłączy wodociągowych. W najbliższych dniach pojawią się tablice informacyjne o objazdach. W weekend pracownicy MPWiK pojawią się na skrzyżowaniu ul. Sądowej z Wiejską, a w kolejnym tygodniu ul. Sądowej z Sienkiewicza. Część prac prowadzona będzie w weekendy, aby zminimalizować utrudnienia w ruchu.

Źródło: Urząd Miejski Brodnica