Trwają prace remontowo-budowlane na miejskich ulicach i chodnikach. W tegorocznym budżecie miasta na zadania inwestycyjne na osiedlach zaplanowano 4 mln. 340 tys. zł.


Poniżej przedstawiamy wykaz prac drogowych

Przebudowa nawierzchni ulicy Zielonej w Brodnicy

nawierzchnia asfaltowa:  1.109,42m2

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo Budowlane Sp. z o.o., ul. Długa 27, Brodnica

Termin realizacji do: 31.07.2014r.

Budowa drogi w ulicy Wieniawskiego III etap

nawierzchnia z kostki betonowej:  gr. 8cm - 348m2

Wykonawca: FRANEX Przedsiębiorstwo Ogólno – Budowlane Franciszek Rżeński, Partyzantów 4, Brodnica

Termin realizacji do: 31.07.2014r.

Przebudowa nawierzchni w ul. J. Kasprowicza w Brodnicy

nawierzchnia asfaltowa: 875m2

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Drogowo – Budowlanym Sp. z o.o., ul. Długa 27, Brodnica

Termin realizacji do: 30.06.2014 roku

Przebudowa nawierzchni w ul. Łaziennej, Pomorskiej, Porzeczkowej i Ogrodowej w Brodnicy

( przetarg w trakcie realizacji)

nawierzchnia:

- Ogrodowa      1.796,00 m2

- Łazienna          1.698,00 m2

- Pomorska        2.229,09 m2

- Porzeczkowa       545,00 m2

                            6.268,09 m2

Termin realizacji do: 31.08.2014 roku

Przebudowa nawierzchni drogi w ul. Tylnej

nawierzchnia: 698,20 m2

Wykonawca - przetarg w trakcie realizacji

Termin realizacji do 31. 08. 2014 r.

Budowa nawierzchni w ul. Połnocnej (od skrzyżowania z ul. Okrężną do istniejącej nawierzchni) - miasto czeka na wydanie decyzji ZRID przez Starostwo Powiatowe (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej)

Budowa nawierzchni w ul. Krańcowej - projekt w trakcie realizacji

Budowa nawierzchni w ul. Polnej - projekt w trakcie realizacji

Budowa nawierzchni w ul. Jagodowej - projekt w trakcie realizacji

Budowa nawierzchni w ul. Wiśniowej - projekt w trakcie realizacji

Źródło: UM Brodnica