Od dnia 5 kwietnia br. na terenie miasta Brodnicy oraz gmin Bobrowo, Brodnica, Osiek i Zbiczno są wykonywane na zlecenie Urzędu Miejskiego badania ankietowe. Badania te są przeprowadzane  w   ramach projektu pn.: „Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego na rzecz rozwoju brodnickiego obszaru funkcjonalnego”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013.


Ankieterzy działają zgodnie z procedurami ochrony danych osobowych, tajemnicy statystycznej, a także zgodnie z międzynarodowym kodeksem firm badawczych ESOMAR dotyczącym standardów etycznych w badaniach społecznych. Wszelkie informacje, których udzielą Państwo ankieterom są chronione przez prawo oraz restrykcyjne procedury badawcze.

Państwa udział w badaniu jest niezbędny w celu uzyskania jak najbardziej obiektywnych i rzetelnych danych. Wszelkich informacji na temat Projektu udzielają pracownicy Urzędu Miejskiego w Brodnicy:  Andrzej Czyżewski (tel: 56 49 30 606) oraz Przemysław Łosiński (tel. 56 49 30 318). Z góry dziękujemy za wszelką pomoc oraz zrozumienie.

Źródło: UM Brodnica