20 marca 2014 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbędzie się "Uroczystość nadania Doktora Honoris Causa Księdzu Prof. dr hab. Dr h.c. Kazimierzowi Popielskiemu"


- Mieszkańcy Brodnicy są dumni z wychowanka Liceum Ogólnokształcącego im. Filomatów Ziemi Michałowskiej oraz Ambasadora Brodnicy 2002 r – pisze w liście gratulacyjnym burmistrz Brodnicy do profesora  - W tak uroczystym Dniu proszę przyjąć najlepsze życzenia zdrowia i wytrwałości w realizowaniu przyjętych zamierzeń, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i prywatnym – dodaje w imieniu brodniczan burmistrz  Jarosław Radacz

Przypomnijmy, że profesor zw. dr hab. Kazimierz Popielski, Kontynuatora idei twórcy III Wiedeńskiego Kierunku w Psychoterapii: Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej V.E. Frankla.
Naukowa dziedzina badań dotyczy : Psychoterapii, Psychologii Osobowości, Psychologii Zdrowia, Noo-teorii i Noo-terapii, Psychologii Egzystencjalno-kognitywnej, Noo-psychosomatyki. Obszar szczególnych zainteresowań stanowi problematyka psychologicznej analizy poczucia sensu życia oraz struktury, dynamiki i preferencji wartości. Najważniejsze publikacje książkowe: Człowiek – pytanie otwarte (1987, autor i red.), Noetyczny wymiar osobowości (1994), Człowiek – Wartości – Sens (1996, autor i red.), K psychológii osobného subjektu (2001, autor i red.), Psychologia egzystencji – wartości dla życia (2008, autor i red.). Autor licznych artykułów naukowych oraz czterech testów psychologicznych.

Za całokształt pracy i wkład w rozwój nauki K. Popielski został uhonorowany tytułem Doctora h.c. (Trnava 2001). W tym samym roku został pierwszym laureatem „Wielkiej Nagrody Miasta Wiednia im V.E.Frankla”.

Źródło: UM Brodnica