Specjalny Oddział Przedszkolny projektu „Przedszkole dla wszystkich w Brodnicy" dysponuje jeszcze wolnymi miejscami dla dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-8 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności i/lub opinią Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.

W ramach nowego oddziału zostanie przyjętych 10 dzieci, które będą mogły uczestniczyć do przedszkola 10 godz. dziennie, prowadzone będą zajęcia wychowawcze oraz indywidualne m.in. logopedyczne, terapeutyczne, rehabilitacyjne, choreoterapii, korekcyjno-kompensacyjne. Zajęciami dodatkowym objęte zostaną dzieci z istniejącego oddziału specjalnego wychowania przedszkolnego. Oddział będzie prowadzony w Przedszkolu przy ul. Wyspiańskiego. Dzieci będą mogły korzystać z edukacji przedszkolnej bezpłatnie. Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt. Szczegółowych informacji udziela Anna Kupczyk -Kierownik Biura Oświaty 56 49 30 608.

Źródło: UM Brodnica